Onderzoek

Het onderzoek is verricht door het lectoraat Area Development van hogeschool Windesheim, in opdracht van de Creative Board. Eerst is middels literatuurstudie de Creatieve Industrie als concept afgebakend en gedefinieerd. Vervolgens is op basis van de definitie cijfermateriaal verzameld over de aard en de omvang van de creatieve industrie in Zwolle. Het cijfermateriaal uit 2013 is gebaseerd op het Bedrijven- en Instellingen Register Overijssel (BIRO). Ter vergelijking zijn cijfers over 2010 opgevraagd bij het LISA. LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht. Meer informatie over de precieze selectie is te vinden in Monitor Topsectoren 2012 van het CBS.

Lees het onderzoek

Een cijfermatige benadering alleen kan echter geen recht doen aan de veelzijdigheid en dynamiek waardoor de creatieve industrie gekenmerkt wordt. Daarom zijn de statistische interpretaties aangevuld met interviews. Tot slot heeft er een expertmeeting plaatsgevonden waarin verschillende experts aan de hand van onderwerpen met elkaar in dialoog zijn gegaan.

Vragen of opmerkingen kunt u stellen aan
info@cbrz.nl