Initiatief

Creative Board Regio Zwolle

In de Creative Board staat het inspireren, verbinden en borgen van essentiële onderdelen van de ontwikkeling van de topsector Creatieve Industrie centraal. In de Board nemen vertegenwoordigers van ondernemers en onderwijs zitting. Vanuit dezelfde gedacht als de Economic Board, zal de Creative Board de deelnemers aan de Creatieve Industrie adviseren over het organiseren en realiseren van initiatieven. Daarmee vormt de Board een klankbord en stimulator, zodat deze sector voor de regio de uitstraling en het draagvlak krijgt die daarbij hoort